Wielki Post 2021

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J 3,16) Drodzy Parafianie! Stajemy wraz z całym Kościołem na progu Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i...

6. Niedziela Zwykła 14.02.2021

Myśl tygodnia: „Nasza miłość do bliźnich i szacunek dla nich jest miarą miłości Boga”. 1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Pamiętajmy o modlitwie w tej intencji. 2. W poniedziałek po Mszy św. modlitwa Apostolstwa Pomocy Duszom Czyścowym, a...

Intencje Mszy św. 15-21.02.2021

Poniedziałek 17:00 – 1. – † Maria i Antoni Izworscy              2. – † Bronisław Mikulski (7 dz. po śm., z int. sióstr: Krystyny i Anety) Poza parafią – † Andrzej Kołbasiuk (gre.) Wtorek   6:30 – † Andrzej Kołbasiuk...

5 Niedziela Zwykła 07.02.2021

Myśl tygodnia: „Twój dom może ci zastąpić cały świat. Cały świat nie zastąpi ci domu”. (B.Pascal) 1. W poniedziałek po Mszy św. modlitwa Apostolstwa Pomocy Duszom Czyścowym, a później spotkanie Grupy Biblijnej. 2. W środę o godz. 16.00 zbiórka ministrantów w...

Intencje Mszy św. 08-14.02.2021

Poniedziałek 17:00 – 1. – † Za dusze w czyśćcu cierpiące, z int. Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym              2. – † Andrzej Kołbasiuk (gre.) Wtorek   6:30 – † Andrzej Kołbasiuk (gre.) 17:00 – † Helena Babicz (30 dz. po...