menu close menu

III Kazan. pasyjne – 2019

P. Jezus przed Herodem, skromność.
Bolesny to widok, gdy ludzie grzeszni i omylni ośmielają się sądzić samego Boga, gdy Go niesprawiedliwie obwiniają i skazują na śmierć. Wiele wtedy P. Jezus wycierpiał: musiał słuchać fałszywych i złośliwych oskarżeń, policzkowano Go, pluto na Jego Najświętszą Twarz, szarpano, pogardzano Nim jak największym złoczyńcą. Dzisiaj rozważmy o sądzie przed Herodem.
Gdy Piłat dowiedział się, że Jezus jest z Galilei, aby uwolnić się od kłopotliwej sprawy odesłał Jezusa do Heroda, który przyjechał do Jerozolimy na święta Paschy. Herod Antypas był synem, Heroda Wielkiego, człowieka okrutnego i krwawego. Tego, który chciał zabić Dzieciątko Jezus, wymordował dzieci w Betlejem, a nawet zabił własna żonę, swoich synów i tysiące niewinnych osób.
Herod Antypas po śmierci ojca chciał obalić brata i rządzić całą Palestyną, lecz cesarz na to nie pozwolił, uczynił go tylko władcą jednej prowincji, Galilei, z tytułem królewskim. Herod ten był znienawidzony nawet przez samych Żydów, był okrutnym władcą a ponadto lekceważył żydowskie zwyczaje, był publicznym rozpustnikiem i cudzołożnikiem. Poślubił nawet żonę swojego przyrodniego brata Filipa. To małżeństwo napiętnował również św. Jan Chrzciciel za co został wtrącony do więzienia, a kiedy Herod obchodził urodziny, Herodiada zemściła się na św. Janie, namówiła swoją córkę Salome, by zażądała głowy świętego Proroka. Żądanie to zostało spełnione, kat ściął Jana i jego głowę przyniósł na misie na salę biesiadną. Tak wielką ofiarę zapłacił Święty za obronę świętości małżeństwa.
I oto taki człowiek ma sądzić Jezusa. Herod, gdy zobaczył Jezusa bardzo się ucieszył. Słyszał o Nim wiele i pragnął Go zobaczyć. Herod zadawał Jezusowi wiele pytań, spodziewał się, że pojmany i oskarżony Nauczyciel będzie prosił o litość, że się go przerazi, że może na jego rozkaz uczyni jakiś cud… Tymczasem P. Jezus milczał, nie powiedział nawet jednego słowa. Wtedy Herod obrażony wzgardził Nim, na pośmiewisko kazał Jezusa okrył białym szatą, w jaką ubierano szaleńców i odesłał do Piłata.
To milczenie Jezusa jest bardzo wymowne. Rozmawiał ze zdrajcą Judaszem, odpowiadał Annaszowi i Kajfaszowi, długa rozmowę prowadził z poganinem Piłatem…a teraz milczy, nie chce rozmawiać z Herodem.
P. Jezus swoim milczeniem chciał potępić grzeszne życie Heroda, a zwłaszcza jego rozpustę i morderstwa. I dzisiaj Jezus potępia podobne czyny: potępia rozpustę, nieczystość, rozwiązłość, brak szacunku dla małżeństwa, rozwody, życie w związkach niesakramentalnych, znieważanie ciała ludzkiego, gorszenie innych, zwłaszcza dzieci i młodzieży…
Człowiek jest dzieckiem Bożym, został stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy. Płeć człowieka jest darem Bożym, powołaniem, jest realizacją planów Bożych. Płeć nie jest czymś, co człowiek nabywa albo się uczy. Płeć jest czymś co człowiek otrzymuje.
Małżeństwo zaś jest świętym związkiem mężczyzny i niewiasty. Mężczyzna został stworzony dla kobiety a kobieta dla mężczyzny. Związek miedzy nimi oparty na miłości i wierności jest fundamentem rodziny i każdego społeczeństwa, jest miejscem przekazania życia, wychowania, jest największym oparciem dla człowieka w każdym wieku.
Niestety człowiek potrafi sprzeciwiać się woli Bożej i samej naturze, tak było od zawsze. Już w Sodomie i Gomorze miały miejsca grzechy homoseksualizmu i za to te miasta zostały zniszczone. A św. Paweł w I liście do Koryntian potępia te czyny i bardzo mocno napomina „Nie łudźcie się… mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą królestwa Bożego” (I Kor 6, 9 – 10). Nawet mało wierzący uczeni przestrzegają, ze jeżeli nadal w kulturze zachodniej tak będzie lekceważone małżeństwo, to już w naszym wieku bez żadnych wojen zostaną zniszczone Niemcy, Francja, Szwecja…i ta smutna prognoza spełnia się na naszych oczach. Ponieważ coraz mniej jest tam zdrowych rodzin, mało rodzi się dzieci…te kraje są zalewane przez obcych i niszczone.
Mimo tak bolesnych do świadczeń Zachodu w Polsce toczy się prawdziwą wojnę, aby uznać związki sodomitów za małżeństwo, dać im wszystkie prawa, również prawa adopcji dzieci; a tak zwana karta LGBT+ to nie żadna wolność i postęp, ale próba wychowania nowego społeczeństwa, gdzie bożkiem jest seks, aborcja, rozwody, rozpusta…Nasza wspaniała kultura zachodnia ma się zmienić w dom publiczny, w którym najważniejsze jest ciało, seks, tylko zmysłowa przyjemność…i logicznym następstwem takiego postepowania jest samozniszczenie, śmierć całych narodów.
We Francji w 2012 r. wprowadzono prawo na mocy którego w urzędowych dokumentach zabroniono pisać „ojciec” czy „matka” a wprowadzono nazwę „rodzic. A w Niemczech często rodzice są karani grzywną czy nawet więzieniem jeżeli nie zgadzają się, aby ich dzieci uczestniczyły w obowiązkowych zajęciach edukacji seksualnej, która w swojej istocie jest gorszeniem niewinnych. A Jezus nas napomina: „Kto by stał się przyczyną zgorszenia dzieci…temu lepiej było przywiązać kamień młyński do szyi i wrzucić w głębokości morskie” (Mk 9, 42). Bardzo wielkim grzechem jest pedofilia, czyli wykorzystywanie dzieci przez dorosłych.
W naszych czasach osłabło poczucie wstydu, zawsze ludzie grzeszyli, jesteśmy słabi, ale dawnej nikt się nie szczycił z grzechu, ale umiał go potępić i pokutować. A dziś mieszka się przed ślubem razem, zakłada związki z osobami rozwiedzionymi, rodzi dzieci poza małżeństwem…i nie uważa się tego za grzech. Prawdą jest, że czasy się zmieniają, że inaczej teraz żyjemy…ale natura ludzka się nie zmienia, P. Bóg również się nie zmienia i Jego wymagania są zawsze takie same, dla naszego szczęścia, dla naszego dobra.
Jedna z więźniarek z Ravensbruck wyznała, że „najbardziej cierpiała i najbardziej zhańbiona poczuła się wtedy, kiedy ja obnażano publicznie, na oczach jej córki i innych.” Za grzechy nieczystości, braku wstydu i szacunku do ciała ludzkiego cierpiał Jezus najbardziej wtedy, gdy Go obnażono z szat. Nie zadajmy dziś nowych cierpień Jezusowi, niech nasze myśli, spojrzenia, pragnienia i czyny będą skromne, pełne szacunku dla ciała ludzkiego, dla małżeństwa, dla rodziny i pamiętajmy, że „Błogosławieni są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”

Print Friendly, PDF & Email
13 kwietnia 2019 | Rozważania | 0

Komentowanie wyłączone

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann