menu close menu

Kazanie – II Niedz. A 19. 01. 2020

Św. Jan Chrzciciel nazywa Jezusa „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata”. Dla jego słuchaczy to określenie było zrozumiałe. Ponieważ w świątyni jerozolimskiej przez całe wieki, aż do jej zburzenia  przez Rzymian w 70 r., składano codziennie, rano i wieczorem ofiarę z baranka. Czyniono tak, aby oddać cześć Bogu i  przebłagać Go za grzechy.
P. Jezus jest wiec prawdziwie barankiem, który przez święte życie, przez swoje cierpienie, przez śmierć i przelaną krew gładzi grzechy całego świata, całej ludzkości, oczyszcza nas i uświęca.
Ofiara jest podstawą każdego życia, ale szczególnie życia wiary. Ofiarujemy coś komuś, ponieważ go kochamy, ponieważ pragniemy mu pomóc, sprawić mu radość, okazać mu naszą przyjaźń i życzliwość.
Nie zawsze doceniamy ofiarę naszych bliskich, uważamy ją za coś naturalnego, ale pamiętajmy, że jedną z największych ofiar jest poświęcenie matki, ojca dla swoich dzieci, troska o ich zdrowie, o dobre wychowanie, o wykształcenie. Nasze życie jest piękne i pełne nadziei, ponieważ wielu ma ducha ofiary i poświęcenia, służy chorym i cierpiącym, inni samotnym i opuszczonym, a prawie wszyscy ofiarują owoce swojej pracy, środki materialne innym…
Ofiarą, według Pisma św. jest poddanie swojej woli P. Bogu przez zachowanie Jego przykazań.
P. Bóg  nie potrzebuje naszych ofiar, ale my ich potrzebujemy, przez nasze ofiary rozwijamy się wewnętrznie, uświęcamy, zbawiamy…i pomagamy bliźnim.
Taki przykład dał nam P. Jezus a my mamy Go naśladować. Całe życie Jezusa było jedną wielką ofiarą. Poniżył się i wyniszczył dla nas…aż do hańbiącej śmierci na krzyżu. Jego ofiara ma wartość nieskończoną, bo jest ofiarą Syna Bożego, samego Boga Najświętszego.
W swoim nieskończony miłosierdziu P. Jezus ustanowił w Wieczerniku, ofiarę bezkrwawą, w której nieustannie uobecnia swoja ofiarę krzyża, ofiaruje się za nas pod postaciami sakramentalnymi chleba i wina.
Msza św jest najważniejszym wydarzeniem jakie dokonuje się na ziemi, nawet odprawiana przez najprostszego kapłana, bez wiernych…ma wartość nieskończona, bo jest ofiarą samego Jezusa.
Jest sercem całego życia chrześcijańskiego; jest w centrum wszystkich sakramentów, modlitw, ofiar składanych Bogu…
Msza św. to najmilszy i największy dar jaki możemy Bogu ofiarować. Stanowi też najlepszy czas, aby Boga uwielbiać i prosić o wszystko, także o rzeczy ziemskie, aby dziękować, aby przepraszać.
Msza św. ma tak wielką wartość bo jest dziełem samego Jezusa, który ofiaruje się za całą ludzkość i rozdaje swoje łaski, wszystkim, ale szczególnie tym, kurzy we Mszy św. pobożnie uczestniczą.
Św. Ojciec Pio, który często doświadczał Męki Pańskiej w czasie Mszy św., nauczał, „że jak świat nie może istnieć bez słońca, to jeszcze bardziej nie może istnieć bez Mszy św.”
            W roku 1912 miała miejsce największa katastrofa morska, kiedy zatonął słynny Titanic, zginęło wtedy prawie 1600 osób, znamy tę tragedie dobrze chociażby z wielu filmów. Kiedy statek tonął ludzie zachowywali się przedziwnie: rozpaczali, przeklinali, panikowali, niektórzy nawet strzelali sobie w głowę…ale nie wszyscy tak postępowali, na tym statku było także dwóch kapłanów Anglik i Polak. Oni zgromadzili wiele osób w kaplicy okrętowej na Mszy św., jeden ks. odprawiał a drugi mu usługiwał, wszyscy modlili się w skupieniu, nawet orkiestra protestancka na tej Mszy zagrała pieśń „Być bliżej Ciebie chce o Jezu mój…” Ci co przeżyli zaświadczyli, że była to wyjątkowa modlitwa, że ci ludzie mimo bliskiej śmierci byli dziwnie spokojni i nawet radośni. Jezus Eucharystyczny był z nimi.
         Cały świat dziś można porównać do tonącego Titanika…ale nie możemy tylko rozpaczać i narzekać, Jezus jest z nami, On szczególnie tu, w Eucharystii. Jest naszą siła i ocaleniem, Jemu zawierzmy. Nie zginiemy na wieki. Amen

Print Friendly, PDF & Email
22 stycznia 2020 | Rozważania | 0

Komentowanie wyłączone

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann