menu close menu

Logo

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!». Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!». Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości. I zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. [z Ewangelii wg. św. Mateusza]

LOGO+PARAFIA_POGWIZDOW

Logo naszej parafii nawiązuje do opisanego przez św. Mateusza wydarzenia.

Wyraża ono to, co każdy z nas tworząc wspólnotę parafialną ma czynić:

  • mamy tłumnie iść za Jezusem, nawet pieszo, nawet w trudzie, nawet kosztem własnej wygody
  • mamy swoją wiarą otwierać przestrzeń objawiania się wszechmocy Bożej, oddawać Bogu dostęp do naszych chorych miejsc, aby On je uzdrawiał i przemieniał
  • mamy pogłębiać poczucie odpowiedzialności za wszystkich naszych współparafian – za ich wiarę, za ich relację z Chrystusem i Kościołem
  • mamy wystrzegać się zatwardziałości serca, zobojętnienia, wyobcowania
  • mamy uczyć się hojnego dawania (a wręcz rozdawania) naszych pięciu chlebów i dwóch ryb: naszego czasu, naszej życzliwości, naszej troski, a także przebaczenia
  • mamy ufać Bogu bardziej niż sobie, bardziej niż „zdrowemu rozsądkowi”, bardziej niż dotychczasowym naszym doświadczeniom.

 

Print Friendly, PDF & Email
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann