Myśl tygodnia: „Nasza miłość do bliźnich i szacunek dla nich jest miarą miłości Boga”.

1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a od środy do niedzieli kwartalne dni o ducha pokuty.

2. W poniedziałek po Mszy św. modlitwa Apostolstwa Pomocy Duszom Czyścowym, a później spotkanie Grupy Biblijnej.

3. Najbliższa środa to Środa Popielcowa – modlitwą, obrzędem posypania głów popiołem i postem ścisłym rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. o 7.30, 15.30 i 17.00. Składka w tym dniu przeznaczona jest na dzieła miłosierdzia, jako nasza jałmużna. Przypominamy, że tego dnia obowiązuję post ścisły, czyli trzy posiłki, w tym jeden do syta (dla osób od 18 do 60 roku życia) i abstynencja od pokarmów mięsnych (od 14 lat do końca życia).

4. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Tym bardziej, że w tym roku nie będzie rekolekcji wielkopostnych, tylko przed odpustem będzie renowacja Misji świętych, czyli takie trzy dniowe rekolekcje. Za pobożny udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny. Dzieci będą otrzymywać specjalne naklejki.
Droga Krzyżowa:
– w czwartki o 16:30 dla dzieci,
– w piątki również o 16:30 dla wszystkich, po niej Msza św.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15.00. Nabożeństwo to będziemy rozpoczynać Koronką do Bożego Miłosierdzia prosząc o pokój na świecie.

5. W czwartek o godz. 16:00 spotkanie DSM, a w piątek po Mszy św. spotkanie grupy młodzieżowej.

6. Dziękujemy panu Andrzejowi Stachowicz za wyczyszczenie gongu i kinkietów na filarkach i w prezbiterium.

7. Dziękujemy za opiekę nad kościołem, za ofiarę. Na nowy tydzień proszeni są: Aneta Ochel, Elżbieta Trzaska, Maria Stożek, Bogusława Brzegowy, Bożena Gawąd, Stanisław Korta, Monika Węgrzyn.

8. Kurs lektorski w dekanacie Bochnia – Zachód rozpocznie się w sobotę (25.02.) o godz. 9.00 w parafii św. Pawła Apostoła. Kurs będzie przez 6 kolejnych sobót. Zakończenie Kursu nastąpi 1 kwietnia.

9. W terminie od 22 lutego do 3 marca 2023 będzie organizowana przez Caritas druga edycja Paczki dla Ukrainy. To pomoc dla Ukraińców, którzy pozostali w swojej Ojczyźnie. Lista artykuł wywieszona jest w gablotce. Można je składać w salce na plebanii.

10. W niedzielę przed kościele będzie zbiórka do puszek na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, na stoliku jest „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz inne ciekawe czasopisma.