Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce. W swojej działalności dociera do setek tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami. Od 1990 roku jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski, a od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Caritas każdego dnia realizuje misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Działania, które podejmuje mają tylko jeden cel – czynić Miłosierdzie. I w takim duchu pragniemy również działać w naszej parafii jako Caritas Parafialna. Pragniemy nieustannie szukać sposobów, by docierać z Ewangelią do ubogich, samotnych i cierpiących. W naszej parafii jest wiele osób, które borykają się z cierpieniem czy samotnością (do czego przyczynił się jeszcze bardziej koronawirus). Dlatego, jako Parafianie, chcemy pamiętać o takich osobach i starać się, by przez nasze działanie choć na chwilę na ich twarzach pojawił się uśmiech.

Mamy nadzieję, że wszystkie akcje Parafialnej Caritas, nowe pomysły na rzecz pomocy potrzebującym, na rzecz naszej parafii, wspierać będziecie, Drodzy Parafianie, swoją modlitwą i aktywnym zaangażowaniem.

Razem możemy więcej!