Poniedziałek

17:00 – 1. – † Za dusze w czyśćcu cierpiące, z int. Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym
             2. – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

Wtorek

  6:30 – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)
17:00 – † Helena Babicz (30 dz. po śm.)

Środa

17:00 – 1. – † Leonard i Maria Ochel (r. śm.)
             2. – † Edward Michałek (30 dz. po śm., z int córki Małgorzaty z rodziną)

Poza parafią – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

Czwartek 

  7:30 – 1. – † Krystyna Świętek (z int. córki Doroty z rodziną.)
             2. – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

17:00 – 1. – † Anna Szarek
             2. – † Adam Turek (z int. Jerzego Turek)

Piątek 

17:00 – 1. – † Józefa i Tadeusz Ochel (18 r. śm.)
             2. – † Maria Tabor (7 dz. po śm., z int. syna z rodziną)

Poza parafią – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

Sobota

17:00 – 1. – † Józef Krawczyk, Władysław Mikulski, Joanna Kujacz, Jan Mazurek
             2. – † Walenty, Weronika i Józef  Liszka

Poza parafią – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

NIEDZIELA

  7:30 – 1. – † Kazimierz Pankowski (7 r. śm.)
             2. – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

  9:00 – 1. – † Stanisław (r. śm.) i Eugenia Fasuga
             2. – † Czesław Łucarz (z int. Anny Durak z córką)

10:30 – † Franciszek Stożek

15:00 – † Janina Piekarczyk (15 r. śm.)