Poniedziałek

18:00 – 1. – † Stefan Korta (7 r. śm.)
             2. – † za dusze w czyśćcu cierpiące z int. APDC

Wtorek 

  6:30 – † Helena, Stanisław, Ryszard Kukla, Mieczysław Badylak

18:00 – 1. – † Zdzisław Badylak (7 dz. po śm.)
             2. – † Władysława i Jan Wojcieszko

Środa 

  6:30 – † Stefan Korta

17:00 – † Stanisława Świgost (1 r. śm.)

Czwartek

  6:30 – † Kazimiera, Michał, Emil Stożek, Maria i Andrzej Gajewscy

18:00 – 1. – † Maria Birkowska (r. śm.)
             2. – † Helena Kokoszka i mąż Edward

Piątek 

14:00 – ślub 

18:00 – 1. – † Jan Drożdż (1 r. śm.)
             2. – † Ludwika i Stanisław Pukal

Sobota 

14:00 – ślub 

15:00 – 25 r. ślubu Agaty i Jerzego z podz. za łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

16:00 – chrzest 

18:00 – 1. – † Władysław Wełna
             2. – † Jan Flasza, Jan i Anna Ból

NIEDZIELA 

  7:30 – † Tadeusz Stokłosa, Adolf Majka

  9:00 – 1. – † Barbara Dudek (9 r. śm.)
             2. – † Rafał i Krzysztof Ochel

10:30 – 1. – † Stanisław (2 r. śm.), Stanisława (1 r. śm.) Świgost (z int. dzieci i wnuków)
             2. – † Władysław, Władysława Wełna i ich rodzice: Jan, Julia, Jan, Katarzyna

15:00 – † Karolina Babicz (38 r. śm.), Franciszek, Stanisław, Andrzej Babicz