Poniedziałek

17:00 – 1. – † za dusze w czyśćcu cierpiące z int. Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym  
             2. – † Kazimierz i Czesława Górscy

Wtorek

  6:30 – † Maria Kurek (3 r. śm.)
17:00 – † Stefan Mroczek (r. śm.)

Środa

17:00 – 1. – † Rozalia i Władysław Pawlik, Maria Wanczowska
             2. – † Walenty i Weronika Liszka

Czwartek 

  6:30 – † Edward Michałek (7 dz. po śm., z int żony i dzieci)
17:00 – 1. – † Jan Michniak
             2. – † Aleksander Ochel (30 dz. po śm.)

poza parafią – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

Piątek 

17:00 – 1. – † Piotr Górski (23 r. śm.)
             2. – † Fabian Fasuga (z int. córki z rodz.)

poza parafią – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

Sobota

17:00 – 1. – † Adam Turek (z int. teścia Mariana)
             2. – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)

NIEDZIELA

  7:30 – † Józef (10 r. śm.) i Janina Chodorowscy

  9:00 – † Maria Zięć, syn Ryszard

10:30 – 1. – † Tadeusz Stokłosa (5 r. śm.)
             2. – † siostra Gertruda Stachura ze zgromadzenia córek Bożej Miłości

15:00 – † Andrzej Kołbasiuk (gre.)