Poniedziałek

18:00 – † Krystyna Świętek (z int. córki Marty z rodz.)

Wtorek 

  6:30 – † Janina Chodorowska (r. śm.)

18:00 – † Maria i Antoni Izworscy (z int. syna z rodz.)

Środa 

18:00 – † Zofia Oleksy

I Czwartek

  6:30 – † Mieczysław Bednarczyk (4 r. śm., z int. żony i córek)

18:00 – † Józef Węgrzyn i Szymon Sroka (z int. Teresy i Ryszarda Kusina)

I Piątek 

  6:30 – † Anna i Franciszek Kleszcz (z int. córki z mężem)

13:00 – chrzest 

18:00 – † Anna i Stefan Godula, Aleksander Siekliński

I Sobota 

13:00 – ślub

14:00 – ślub

18:00 – † Tadeusz Mróz (3 r. śm.)

NIEDZIELA 

  7:30 – † Maria i Ludwik Bacik (z int. syna) 

  9:00 – † Maria i Czesław Brydniak

10:30 – † Stanisław Gawęcki

14:00 – ślub 

15:00 – W int. Marii z podz. i prośbą o bł. Boże