Poniedziałek

18:00 – † za dusze w czyśćcu cierpiące z intencji Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym

Wtorek

06:30 – Zbigniew Wróbel, Kazimierz Ochel

18:00 – Janina Cieśla (9 rocz. śm.) z int. syna z rodziną

Środa

18:00 – W int. Barbary Łyszczarz

Czwartek

06:30 – Fryderyk Krawczyk (3 rocz. śm.)

18:00 – Czesława, Władysław Babicz

Piątek

19:00 – Stanisław, Maria, Adolf Parwa

Sobota

15:00 – Dziękczynna za 80 lat życia Fryderyka oraz o opiekę dla całej rodziny

18:00 – Łukasz Majka (1 rocz. śm.) z int. rodziców

Niedziela – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

07:30 – Maria i Franciszek Dusza, Kazimierz Krakowski

09:00 – 1. Edward Śliwa
             2. Maria Fabijan (w dniu imienin) z int. dzieci

10:30 – Jan i Maria Wnęk, Marian i Józefa Wnęk

15:00 – Wanda Rodzaj (5 rocz. śm.)