Poniedziałek

18:00 – 1. – † Władysław, Aniela, Wojciech Krakowski, Władysława i Władysław Ochel

  1. – † Za dusze w czyśćcu cierpiące z int. APDC

 

Wtorek

6:30 – † Tadeusz Broszkiewicz (z int. sąsiadów)

18:00 – † Józefa Szczur

 

Środa

18:00 – 1. – † Maria i Bolesław Babicz

  1. – Z podz. za tegoroczne zbiory i Boże bł., z int. mieszkańców Woli Nieszkowskiej

 

Czwartek    

6:30 – 1. – † Stanisław Szumański

  1. – † Janina Międlar (z int. Marii Kleszcz z rodz.)

18:00 – 1. – † Anna (9 r. śm.) i Józef Tyrpa (z int. syna Pawła z rodz.)

  1. – † Maria Smoter (z int. rodziny z Buczakówki)

 

Piątek

18:00 – 1. – † Stanisława i Jan Palej, Edyta Stus

  1. – † Maria i Władysław Dusza, Stefania i Józef Broszkiewicz

 

Sobota

16:00 – chrzest

18:00 – 1. – W 1 r. ślubu Sandry i Sebastiana o bł. Boże i opiekę Matki Bożej

  1. – † Halina Podołowska (z int. rodziny Łagos i Paduch)

 

NIEDZIELA

7:30 – † Tadeusz Marszałek (9 r. śm.)

9:00 – 1. – W 20 r. ślubu Ewy i Łukasza o bł. Boże i opiekę Matki Bożej

  1. – † Lesław Kromer i córka Elżbieta

10:30 – 1. – † Władysław Węgrzyn (9 r. śm., z int. siostry Krystyny Bolek z rodz.)

  1. – † Zbigniew Zabrzeński i jego rodzice: Helena i Czesław

15:00 – w 25 r. ślubu Elżbiety i Romana o bł. Boże i opiekę Matki Bożej (z int. dzieci)