Lp. Intencja
1. † Janina Międlar (z int. rodziny Dańców)
2. † Janina Międlar (z int. wnuczki Magdaleny z mężem Mikołajem)
3. † Janina Międlar (z int. wnuka Adriana z Joanną)
4. † Janina Międlar (z int. Józefa Buczek i Marii Kleszcz)
5. † Janina Międlar (z int. Janiny i Eugeniusza Daniec)
6. † Janina Międlar (z int. właścicieli firmy Juhas)
7. † Janina Międlar (z int. właścicieli firmy Juhas)
8. † Janina Międlar (z int. kolegów i koleżanek córki Bożeny z zakładu pracy)
9. † Janina Międlar (z int. kolegów i koleżanek córki Bożeny z zakładu pracy)
10. † Janina Międlar (z int. Piotra Comber)
11. † Janina Międlar (z int. Agaty i Wandy Comber)
12. † Janina Międlar (z int. współpracownicy Małgorzaty z pracy córki Elżbiety)
13. † Władysław Dudek (z int. Marka i Bogusławy Smoter)
14. † Władysław Dudek (z int. Wiesławy Zapiór)
15. † Władysław Dudek i żona Barbara (z int. Anny Ochel)
16. † Władysław Dudek (z int. obecnego organisty Konrada)
17. † Władysław Dudek (z int. obecnego organisty Konrada)
18. † Władysław Dudek (z int. Iwony i Tadeusza Wełna ze Stanisławic)
19. † Władysław Dudek (z int. Marii Janas)
20. † Władysław Dudek (z int. Barbary i Krzysztofa Wasylewicz)
21. † Władysław Dudek (z int. organisty z Nowego Wiśnicza Krzysztofa Ożóg)
22. † Władysław Dudek (z int. Janiny i Eugeniusza Węgrzyn)
23. † Władysław Dudek (z int. rodziny Bąków)
24. † Władysław Dudek (z int. rodziny Kocańdów)
25. † Władysław Dudek (z int. koleżanki synowej Beaty ze szkoły podstawowej
26. † Władysław Dudek (z int. Marii i Doroty Wełna)
27. † Władysław Dudek (z int. Marii i Doroty Wełna)
28. † Władysław Dudek (z int. siostry Marii Schab)
29. † Władysław Dudek (z int. siostry Zofii)
30. † Władysław Dudek (z int. Gabrieli i Pawła Tomala z rodz.)
31. † Władysław Dudek (z int. Szymona i Angeliki Tomala)
32. † Mieczysław Maciuszek (z int. kolegi Janusza i Agaty)
33. † Mieczysław Maciuszek (z int. kuzyna Konrada z rodz.)
34. † Mieczysław Maciuszek (z int. cioci Krystyny z Krakowa)
35. † Mieczysław Maciuszek (z int. rodz. Piekarczyk)
36. † Mieczysław Maciuszek (z int. Stanisława i Stanisławy Kowalczyk z Sobolowa)
37. † Mieczysław Maciuszek (z int. kuzyna Jarka z rodz.)
38. † Mieczysław Maciuszek (z int. Bożeny)
39. † Mieczysław Maciuszek (z int. Elżbiety Korta z synem Andrzejem i Małgorzatą Barczyk z dziećmi)
40. † Mieczysław Maciuszek (z int. rodz. Maciuszek i Urbańskich)
41. † Mieczysław Maciuszek (z int. Bogumiły i Piotra Piekarczyk)
42. † Mieczysław Maciuszek (z int. wujka Władysława z rodz.)
43. † Mieczysław Maciuszek (z int. cioci Anny i wujka Jarka)
44. † Mieczysław Maciuszek (z int. Krzysztofa Sieczki z rodz.)
45. † Mieczysław Maciuszek (z int. Krzysztofa Sieczki z rodz.)
46. † Mieczysław Maciuszek (z int. rodz. Dragonów z Kobyla)
47. † Mieczysław Maciuszek (z int. sąsiadów Grzegorza i Katarzyny Górskich)
48. † Mieczysław Maciuszek (z int. sąsiadów Danuty, Stanisława i Marka Górskich)
49. † Mieczysław Maciuszek (z int. rodz. Piekarczyk z Królówki)
50. † Mieczysław Maciuszek (z int. brata Zbigniewa)