Myśl tygodnia: „Albo będziesz świętym, albo będziesz niczym”. (św. Jan Bosko)

1. Dzisiaj o godz. 14:00 Msza św. na cmentarzu i modlitwy za zmarłych. 

2. Jutro Dzień Zaduszny. Msze św. połączone z wypominkami o godz. 7.30, 15.30 i o 16.30 Różaniec i Msza św.

3. Cały listopad przed Mszą św. wieczorną czytamy wypominki i modlimy się za zmarłych, w pierwszym tygodniu odmawiamy cząstkę Różańca.

4. Wielką pomocą dla zmarłych są odpusty. Ze względu na trwającą pandemią COVID-19, Stolica Apostolska również w tym roku wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad. Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. 

Przypominamy warunki zyskania odpustu zupełnego:

– odwiedzenie cmentarza od 1 do 30 listopada lub kościoła w Dzień Zaduszny,

– modlitwa za jedną duszę, której chcemy pomóc,

– Komunia św., modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga Ojca” i dowolna modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca św.