Myśl tygodnia: „Albo będziesz świętym, albo będziesz niczym”. (św. Jan Bosko)

 

 

  1. Dzisiaj o godz. 14:00 Msza św. na cmentarzu i modlitwy za zmarłych.

 

  1. Jutro Dzień Zaduszny. Msze św. połączone z wypominkami o godz. 7.30, 15.30 i o 16.30 Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i Msza św.

 

  1. Cały listopad przed Mszą św. wieczorną czytamy wypominki i modlimy się za zmarłych odmawiając cząstkę Różańca.

 

  1. Wielką pomocą dla zmarłych są odpusty zupełne za zmarłych, które można zyskiwać od 1 do 8 listopada. Natomiast odpusty cząstkowe można zyskiwać przez cały rok przez nawiedzenie cmentarza, pobożną modlitwę za zmarłych i dzieło miłosierdzia.

Przypominamy warunki zyskania odpustu zupełnego:

– odwiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada lub kościoła w Dzień Zaduszny,

– modlitwa za jedną duszę, której chcemy pomóc,

– Komunia św., modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga Ojca” i dowolna modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca św.