Życzenia świąteczne

Drodzy Bracia i Siostry, Razem z Maryją, Matką Boga i św. Józefem oraz pasterzami, którzy przybyli do stajenki w ciemną noc – adorujemy Tajemnicę przyjścia na świat Syna Bożego. Pragniemy jak najlepiej przeżywać obecność Jezusa z nami i prosić Go, aby...

Fundacja Parafialna Jedna Rodzina

  W naszej parafii została założona Fundacja Parafialna JEDNA RODZINA. Celem tej fundacji jest dążyć do duchowego i społecznego rozwoju naszej wspólnoty parafialnej, jak również pomoc i wsparcie dla potrzebujących. Pragniemy być Rodziną Parafialną, która się...

Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych

Cały listopad przed Mszą św. wieczorną czytamy wypominki i modlimy się za zmarłych, w pierwszym tygodniu odmawiamy cząstkę Różańca. Wielką pomocą dla zmarłych są odpusty. Ze względu na trwającą pandemią COVID-19, Stolica Apostolska również w tym roku wydała dekret...