Wielki Post 2021

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J 3,16) Drodzy Parafianie! Stajemy wraz z całym Kościołem na progu Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i...

Życzenia Świąteczne Boże Narodzenie 2020

Drodzy Bracia i Siostry, Razem z Maryją i św. Józefem adorujemy Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego.  Pragniemy jak najlepiej przeżywać obecność Jezusa w nadchodzącym Nowym Roku i prosić Go, by przemieniał nasze serca, by strzegł nas od wszelkich...