Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J 3,16)

Drodzy Parafianie!

Stajemy wraz z całym Kościołem na progu Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i śmierć Chrystusa. On – Syn Boży przyniósł nam nadzieję życia wiecznego. Dlatego Bóg wzywa nas, byśmy nawrócili się do Niego całym sercem, byśmy zrobili w naszym życiu dla Niego miejsce. Kościół pragnie nam w tym pomóc, zapraszając do praktykowania uczynków pokutnych – modlitwy, postu i jałmużny. One bowiem odrywają nasze serca od spraw doczesnych i wyrywają z egoizmu otwierając je na Boga i na bliźnich. Bo problemem współczesnego człowieka jest zatracanie nadziei. Powodowane jest to uleganiem wizji egoistycznego stylu bycia i życia, a do tego doszła jeszcze obecna sytuacja związana z pandemią.

Dlatego życzę wszystkim Parafianom i sobie, aby Wielki Post tego roku przyniósł nam wszystkim odnowę nadziei, która rodzi się z miłości i wiary. Tej nadziei każdemu bardzo potrzeba zawsze, a szczególnie teraz, w dobie pandemii. Szczególną więc okazją do poszukiwania owej nadziei niech będzie nasze uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, osobiście czy przez internet. Te nabożeństwa niech będą jak Rekolekcje Wiekopostne, których przez pandemię nie będzie. Dlatego jeszcze raz bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tych nabożeństwach, bo one pozwalają nam duchowo łączyć się z Chrystusem – Dawcą Nadziei! 

Wszystkim z całego serca życzę dobrego postu na drodze do Poranka Wielkanocnego w którym spotkamy Jezusa Zmartwychwstałego!

Ksiądz Proboszcz Józef Potoniec