Myśl tygodnia: Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby Ją znowu zobaczyć. (św. Bernadetta z Lourdes)

1. Dziś po każdej Mszy św. Caritas parafialna zbiera do puszek ofiary na pomoc dla mieszkańców Afganistanu.

2. Z naszej parafii do Seminarium Duchownego w Tarnowie został przyjęty na pierwszy rok studiów Łukasz Sroka, z czego bardzo się cieszymy. Otoczmy go naszymi modlitwami o wytrwanie w powołaniu. Studia rozpoczyna 18 września.

3. W poniedziałek po Mszy św. modlitwa Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, później adoracja Najświętszego Sakramentu dla Grupy Biblijnej. Gorąco zapraszamy do Grupy Biblijnej chętnych, którzy pragną zgłębiać Pismo św.  

4. Środa:

Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej, głównej Patronki naszej diecezji. Zapraszamy na Msze św. o 6.30 i 18.00
z poświęceniem ziarna siewnego.

godz. 17:00 spotkanie DSM i ministrantów,

– godz. 19:00 – spotkanie Rady Parafialnej.

5. W czwartek zapisy chętnych na ministrantów i do DSM o godz. 17.00. 

6. W piątek po Mszy św. spotkanie młodzieży i Caritas parafialnej.

7. W przyszłą niedzielę składka na inwestycje.

8. Dziękujemy za opiekę nad kościołem, za kwiaty; na nowy tydzień proszeni są: Aneta Buczek, Agata Gajewska, Magdalena Lasota, Małgorzata Janeczek, Dorota Trzmielewska.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, na stoliku jest nowy nr „Gościa Niedzielnego” i nr specjalny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim w cenie 10 zł., oraz „Niedziela”.

10. Wydział Teologiczny w Tarnowie zaprasza na studia magisterskie z teologii oraz Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej diecezji. 

11. W czwartek 16 września od 8:30 w ośrodku zdrowia w Pogwizdowie będzie badanie wzroku. Szczegóły w gablotce.